Cijfers en feiten

Stoken met hout – warmte met toekomst

Elke kilo stookolie die vervangen wordt door hout, ontlast onze atmosfeer met meer dan 3 kilo CO2. Hout is niet alleen een zinvol alternatief voor fossiele brandstoffen, maar is een hernieuwbare grondstof die regionaal beschikbaar is. Hout als energieleverancier – een overzicht.

Hout goed opslaan en aansteken

Naast de techniek is het juiste gebruik het belangrijkste criterium voor een hoog energetisch rendement en een geringe uitstoot van schadelijke stoffen. Goed stoken met hout is geen toverkunst. Men moet de volgende drie basisregels in acht nemen:

 1. Hout goed opslaan: Bewaar hout 1–2 jaar op een droge, zonnige, goed geventileerde plek, gestapeld en beschermd tegen regen. Laat het vóór het verbranden een paar dagen in huis nadrogen.
 2. Onbehandeld: Verbrand alleen onbehandeld hout in stukken. Afval of behandeld hout hebben in een haardvuur niets te zoeken!
 3. Vuur goed aansteken: Steek het hout in de stookplaats van bovenaf met geschikte aansteekhulp en fijn aanmaakhout aan.

Wat te doen met de as?

1–2 procent van het houtgewicht blijft als as achter in de haard, dat wil zeggen ongeveer 5–10 kg per kubieke meter beukenhout. Uit praktische overwegingen gooit men de as het beste goed afgekoeld in het huisvuil. Let op: zodra er iets anders wordt verbrand als puur onbehandeld hout, is de as sterk vervuild met schadelijke stoffen!

Cijfers en feiten

Brandhout wordt verkocht en gemeten in kubieke meter. Een kubieke meter komt overeen met een houtstapel (d.w.z. hout plus lucht) van 1 meter in lengte, breedte en diepte. Een kubieke meter dennenhout weegt circa 350 kg, een kubieke meter beukenhout circa 500 kg.

1 kubieke meter dennenhout (350 kg) komt overeen met:

 • 150 liter of 120 kg stookolie
 • 160 m3 aardgas
 • 1,4 MWh = 1400 kWh = 5040 MJ

1 kubieke meter beukenhout (500 kg) komt overeen met:

 • 200 liter of 170 kg stookolie
 • 220 m3 aardgas
 • 2,0 MWh = 2000 kWh = 7200 MJ

Wist u al dat …

 • de stralingswarmte van hout met zijn lange golven aantoonbaar gezond is?
 • de mens het vuur sinds meer dan 400.000 jaar beheerst?
 • de ontwikkeling van onze beschaving zonder vuur ondenkbaar is?
 • Rüegg een halve eeuw geleden de met een ruit gesloten haard heeft uitgevonden?
 • moderne houthaarden een maximaal rendement bereiken bij een minimale uitstoot van schadelijke stoffen?
 • in Europa tegenwoordig veel meer hout bijgroeit dan er wordt gebruikt?
 • het gebruik van hout als energiebron bij duurzaam bosbeheer verdubbeld zou kunnen worden?
 • hout een CO2-neutrale energiebron is en daarom niet bijdraagt aan de klimaatverwarming?
 • er in Midden-Europa tegenwoordig zo´n 20 miljoen haarden en kachels geïnstalleerd zijn?
 • elke haard een stukje onafhankelijkheid en veiligheid betekent?
 • levering en gebruik van houtenergie haast zonder risico´s zijn?
 • energiehout belangrijk is voor een duurzame energieverzorging zonder gas, olie en atoomenergie?
 • een modern, energie-efficiënt eengezinshuis voor verwarming en warm water nog slechts ongeveer drie kubieke meter hout per jaar nodig heeft?
 • de combinatie van hout- met zonne-energie een uiterst intelligente zaak is?