THERMOBRIKK®

De eerste zwarte haard van Rüegg

Rüegg is er trots op om als ´s werelds eerste fabrikant inzethaarden sinds 2013 uit te kunnen rusten met het unieke Thermobrikk®. De nieuwe zwarte haard heeft verbazingwekkende fysische eigenschappen die ook experts versteld doen staan.

Thermobrikk®

Thermobrikk® is de eerste zwarte haard die waarmaakt wat hij belooft: hij blijft ook na heel vaak stoken donker en komt met zijn tijdloze elegantie uitstekend tegemoet aan de huidige esthetische eisen. Bovendien kent Thermobrikk® verbazingwekkende fysieke eigenschappen, weerspiegeld in factoren als duurzaamheid, stabiliteit en positieve invloeden op het verbrandingsproces. Met Thermobrikk® uitgeruste inzethaarden verleggen de lat als het gaat om zuiverheid en rendement – ook met het oog op in de toekomst nog strengere grenswaarden.

Thermobrikk® eigenschappen:

  • Zwarte brandruimte, hoge stabiliteit
  • Specifiek gewicht (kg/dm³): 1.7
  • Materiaal: het recept blijft geheim, alle bestanddelen zijn natuurproducten
  • Snijdbaarheid: goed tot zeer goed, brokkelt vrijwel niet
  • Thermische eigenschappen: zeer goed, vermindert emissies, verhoogt rendement
  • Montage: dankzij modulair systeem eenvoudig en probleemloos
  • Optiek: blijvend zeer goed

Lange tijd geen oplossing in zicht

Sinds jaar en dag zijn producenten van chamotte op zoek naar het recept voor een zo zwart mogelijke bekleding van de stookplaats, die tegemoetkomt aan de huidige esthetische eisen en die zijn donkere kleur ook na talloze uren branden behoudt. Al het onderzoek en geknutsel leverden altijd maar een pover resultaat op. De wens naar donker materiaal wordt daarom ook vandaag de dag nog grotendeels bevredigd met zwart staal. Deze variant heeft weliswaar zijn aantrekkelijke kanten, maar stalen stookplaatsen hebben duidelijk slechtere thermische eigenschappen dan chamottehaarden: de prijs voor de gewenste esthetiek zijn duidelijk slechtere verbrandingsprocessen, dat wil zeggen een hogere uitstoot van schadelijke stoffen en een slechter rendement.

Een uitvinder testte duizenden mengverhoudingen

Deze situatie wilde een uitvinder in zijn kleine, onooglijke laboratorium niet voor lief nemen en hij had het zich in zijn hoofd gehaald om een zwarte haardbekleding uit te vinden. Met passie, koppigheid en veel talent ging hij aan de slag. En het is hem in zijn eentje gelukt!

Hij heeft duizenden mengverhoudingen geëvalueerd, bestanddelen uit allerlei geologische zones van onze planeet verwerkt en tot honderden materiaalmonsters geperst. De zo verkregen monsters heeft onze 'Willie Wortel' alle mogelijke tests laten ondergaan en hij werd daarbij honderden keren teleurgesteld. Het materiaal verloor ofwel zijn kleur, zijn vastheid, zijn textuur, zijn scherpe randen, zijn fysieke eigenschappen of alles tegelijkertijd. Mettertijd kwam hij iets op het spoor dat hem bemoedigde om door te gaan met de vermoeiende en vaak frustrerende proeven. Steeds gedreven door de overtuiging dat een zwarte stookplaats – voor zover deze in de praktijk echt werkte – uitstekende kansen op de markt zou hebben.

De weerstandtest deed iedereen versteld staan

Op een dag in 2011 presenteerde de uitvinder de verbaasde vertegenwoordigers van Rüegg een onooglijke plaat: haast zwart, zeer gladde oppervlaktestructuur en buitengewoon mooie randen. Rüegg verlangde de zwaarste proeven. De uitvinder kreeg de opdracht, het materiaal onverbiddelijke weerstandtests te laten ondergaan. Daartoe behoort verhitten tot roodgloeiend en vervolgens afschrikken met koud water, breuklast-, slagbestendigheids-, schuur- en snijtests. En elke poging om het materiaal op de knieën te dwingen mislukte jammerlijk: het kwam uit de tests tevoorschijn als een feniks uit de as. Zelfs de kleur was achteraf nog dezelfde. Zoiets had de 'vuurwereld' nog niet gezien. Uiteraard werd de uitvinding gepatenteerd en kreeg de naam Thermobrikk®.

Thermobrikk® – dat moet u onthouden!

Veel inzethaarden van Rüegg zijn al uitgerust met Thermobrikk en kunnen hiermee ook achteraf worden uitgerust. De bekleding met Thermobrikk is consequent modulair opgebouwd en bestaat uit losse elementen die werken volgens het principe van een blokkendoos. Vervangen van een element (mocht dat ooit nodig zijn) is denkbaar eenvoudig en kan ook door de haardeigenaar zelf worden gedaan.


Rüegg inzethaarden met Thermobrikk®: