"Wij willen door optimaal gebruik van het houtvuur als energiedrager onze toonaangevende ervaringen voor gezond en comfortabel verwarmen verder ontwikkelen."

"Het was altijd al en is nog steeds een uitdaging voor ons om deze energie zuiver, veilig, ecologisch verantwoord en spaarzaam te gebruiken: met efficiënte installaties en processen aan de ene kant en door informatie en training aan de andere kant."

"Wij verwachten van onze staf en alle medewerkers dat zij meedenken, zelfstandige keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen. Met en voor ons werken, moet een uitdaging zijn, maar tegelijkertijd de tevredenheid en de kwaliteit van het leven verhogen en een persoonlijke ontwikkeling mogelijk maken."

"Onze marktontwikkeling moet de klant niet alleen tevreden stellen, maar ook inspireren."

"Wij maken dus deel uit van de maatschappij en profiteren van de betrouwbaarheid van de overheid. Daarom zijn wij niet alleen bereid bij te dragen aan de kosten die de overheid maakt, maar leveren ook zelf een actieve bijdrage aan het verbeteren van de ecologische randvoorwaarden van onze branche."

"Ecologie is voor ons geen loze spreuk. Wij letten bij onze zaken op een spaarzaam gebruik van energie en grondstoffen, het beschermen van de aarde, water en lucht en op het zorgvuldig omgaan met afvalstoffen en het voorkomen van schadelijke stoffen."

"De nieuwe generatie in ons familiebedrijf wordt geacht zich aan de waarden, tradities en "vertrouwen in de toekomst" te houden en heeft geleerd mensen te begeleiden en succes te delen."