Succesformule

«Vuur hoort gewoon bij de familie!»

Vaak vragen mensen me, wat de firma Rüegg zo succesvol maakt. Dat is een goede vraag die ik telkens weer graag beantwoord. Het zijn drie dingen: creativiteit, waardering en passie.

Creativiteit: wij proberen graag nieuwe dingen uit

Allereerst is er de creativiteit. Dat is de wil om dingen telkens weer nieuw te bekijken en iets nieuws, onbekends en unieks te zoeken – en te wagen. Zo heeft Rüegg bijvoorbeeld stookplaats die je met een ruit kunt sluiten, uitgevonden en daarmee de grondsteen gelegd voor efficiënte haarden met een geringe uitstoot van schadelijke stoffen. Het zijn duizenden grotere en kleinere ideeën en impulsen waaruit uiteindelijk een haard of kachel met de unieke Rüegg-eigenschappen ontstaat.

Onze rode draad is de waardering

Ten tweede loopt waardering als een rode draad door alles wat wij doen. Voorop staat de waardering voor onze klanten, medewerkers en zakelijke partners, zonder wie we er helemaal niet zouden zijn. Dan is er ook de waardering voor de natuurlijke grondstoffen en voor een zorgvuldige omgang met de basis van ons bestaan. Het zijn niet alleen de grote, maar ook de hele kleine dingen die onze voorsprong bepalen en dankzij welke we met volle overtuiging achter onze producten kunnen staan.

Passie: wij houden van wat we doen!

Het derde en net zo belangrijke trefwoord is passie. Dat is de drijfveer om voor onze klanten systemen te bouwen waar men dankzij hun kwaliteit, duurzaamheid, gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid heel lang plezier van kan hebben. Passie is ook het verlangen om altijd mee voorop te lopen. We hebben er gewoon plezier in om de markt steeds weer te verrassen met nieuwe snufjes en slimme innovaties.

Creativiteit, waardering en passie: dat is de basis waarop ons succes stoelt. Daar staan al mijn medewerkers net zo borg voor als ik zelf.

Matthias Rüegg, President van de Rüegg Cheminée Schweiz AG