Privacyverklaring

Wanneer u onze internetpagina's gebruikt, worden diverse persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u als persoon kunt worden geïdentificeerd. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Er wordt ook uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Deze verklaring geldt voor de volgende website:

 • www.ruegg-cheminee.com

Opgemerkt dient te worden dat links naar andere websites mogelijk zijn, waar mogelijk andere regels voor de privacybescherming gelden.

Op dit privacybeleid is de Zwitserse wetgeving van toepassing. Waar van toepassing wordt rekening gehouden met de bepalingen van de Europese Unie (EU), in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU.

1. Verzamelde gegevens

Bij het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens voldoen we aan de wettelijke vereisten van de toepasselijke wetgeving inzake privacybescherming. De rechtsgrondslag is art. 13 lid 1 van het Federale Duitse Datenschutzgesetz (DSG) of, voor zover van toepassing, art. 6 lid 1 let. b en f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU.

1.1 Algemene gegevensverzameling

Onze internetpagina's verzamelen bij elke oproep een reeks algemene gegevens. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende gegevens worden verzameld:

 • IP-adres
 • Datum en tijd van het verzoek
 • Tijdzone verschil t.o.v. GMT tijdzone
 • Inhoud van de aanvraag
 • Toegangsstatus/http-statuscode
 • In elk individueel geval de hoeveelheid verzonden gegevens
 • Internetpagina waar de aanvraag vandaan komt
 • Browser (incl. taal en versie)
 • Besturingssysteem

Bij het gebruik van deze algemene gegevens vindt geen herleiding tot een specifieke persoon plaats. Het verzamelen van deze gegevens is technisch noodzakelijk om onze website aan u te kunnen tonen en de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen.

1.2 Contactopname en contactformulier

Als u contact met ons opneemt via de opgegeven e-mailadressen of het beschikbaar gestelde contactformulier, zullen wij de door u verstrekte gegevens altijd behandelen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake privacybescherming. De gegevens die u verstrekt, worden alleen gebruikt om uw aanvraag te verwerken. De verzending van uw gegevens via ons contactformulier vindt versleuteld plaats (SSL-certificaat).

2. Sollicitaties

U kunt uw sollicitatie voor een functie bij ons indienen via het opgegeven e-mailadres of via het bijbehorende webformulier. Uw sollicitatiedocumenten worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld, niet aan derden doorgegeven en alleen verwerkt met het oog op het vervullen van de functie waarvoor u hebt gesolliciteerd. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming voor het tegendeel wordt het (elektronische) sollicitatiedossier verwijderd/vernietigd nadat de sollicitatieprocedure is afgerond, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om het te bewaren.

3. Webshop en portaal

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten en aanbiedingen op onze websites, is een registratie en, indien nodig, het aanmaken van een gebruikersaccount via het betreffende registratieformulier vereist. De verplichte informatie die nodig is voor de afhandeling van het aanbod, is apart gemarkeerd, andere informatie is vrijwillig van aard. We verwerken de gegevens die u verstrekt, om u in staat te stellen de betreffende dienst te gebruiken.

4. Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en daar kunnen worden opgeroepen. Cookies worden gebruikt om u in staat te stellen in te loggen bij onze diensten en om de website voor u te personaliseren. Voor dit doel wordt onze website ondersteund door cookies die informatie verzamelen over uw IP-adres, het tijdstip en de duur van uw bezoek, het aantal bezoeken, formuliergebruik, uw zoekinstellingen, uw weergave-aanzicht en uw favorieteninstellingen op onze website. De opslagduur van de cookies varieert.

U kunt het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en door op die manier permanent bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen cookies die al zijn ingesteld, op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betreffende persoon de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen mogelijk niet alle functies van onze website volledig worden gebruikt.

5. Web-Tracking

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt in geanonimiseerde vorm overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Dankzij de anonimisering kunnen deze gegevens niet worden herleid tot een specifieke persoon. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot de website-activiteit en het internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 let. f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU of art. 13 lid 1 DSG.

U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 • Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd
 • (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
 • Meer informatie over gegevensverwerking door Google vindt u in het betreffende privacybeleid van Google: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

6. Google Maps

We gebruiken een plug-in van de internetdienst Google Maps op onze internetpagina's. De exploitant van Google Maps is Google Inc. Door het gebruik van Google Maps op onze website wordt informatie over het gebruik van deze website (incl. IP-adres) doorgegeven aan een server van Google in de VS en ook op deze server opgeslagen. We hebben geen kennis van de exacte inhoud van de verzonden gegevens, noch van het gebruik ervan door Google. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Als u JavaScripts in uw browser deactiveert, verhindert u dat Google Maps wordt uitgevoerd. U kunt dan dus geen gebruik maken van de kaartweergave op onze website. Door Google Maps te gebruiken, geeft u toestemming voor het verzamelen en verwerken van informatie door Google Inc. zoals hierboven beschreven. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 let. f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU of art. 13 lid 1 DSG. Meer informatie over het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google Maps vindt u hier: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

7. Plugins en tools voor sociale media

We gebruiken momenteel de plugins en tools voor sociale media in de onderstaande tabel. Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen de gegevens vermeld in paragraaf 1.1. van dit privacybeleid zonder meer worden doorgegeven aan de plug-in aanbieders. De aanbieder van de plug-in slaat de over u verzamelde gegevens op als een gebruiksprofiel en gebruikt deze om te adverteren, marktonderzoek te doen en/of zijn website af te stemmen op uw behoeften. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 let. f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU of art. 13 lid 1 DSG.

We hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de gegevensverwerkingsprocedures van de aanbieders van plug-ins. Deze zijn onderworpen aan de respectievelijke privacyverklaringen van de externe aanbieders. Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door de aanbieder van de plug-in vindt u in de onderstaande privacyverklaringen van deze aanbieders.

 • Plug-in/tool
 • Aanbieder en privacyverklaring
 • Facebook
 • Facebook Inc.: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy en https://developers.facebook.com/docs/privacy

Verder gebruiken we link-buttons naar verschillende sociale mediadiensten zoals Twitter, Instagram, Google Plus en YouTube. Deze link-buttons zijn herkenbaar als pictogrammen van de verschillende services. Als u op de link-buttons klikt, gaat u naar de websites van deze externe aanbieders en verlaat u onze website. Op de websites van de externe aanbieders, waarover wij geen controle hebben en geen aansprakelijkheid aanvaarden, zijn de respectievelijke privacybepalingen van toepassing. Er worden geen gegevens doorgestuurd naar de externe provider zonder dat u op een link-button klikt.

8. Nieuwsbrief

Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, waarmee we u informeren over ons actuele interessante aanbod. We gebruiken de zogenaamde double-opt-in procedure voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief. Dit betekent dat we u na uw registratie een e-mail sturen naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven, waarin we u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres, dat we opslaan na uw registratie. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 let. a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU of art. 13 lid 1 DSG.

U kunt uw toestemming voor verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken en u uitschrijven voor de nieuwsbrug. U kunt uw herroeping of uitschrijving kenbaar maken door te klikken op de beschikbare link in elke nieuwsbriefmail, door een e-mail te sturen naar info@ruegg-cheminee.com of door een bericht te sturen naar de contactgegevens in het impressum.

Bovendien kunnen we u onze nieuwsbrief sturen in het kader van uw gebruikers- of contractuele relatie met ons. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 let. b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU of art. 13 lid 1 DSG. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief door te klikken op de beschikbare link in elke nieuwsbriefmail, door een e-mail te sturen naar info@ruegg-cheminee.com of door een bericht te sturen naar de contactgegevens in het impressum.

Voor de verzending van onze nieuwsbrief gebruiken we Mailchimp, een dienst van de externe provider The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta GA-30308, VS (Mailchimp). Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, kunnen uw gegevens naar Mailchimp worden verzonden. Meer informatie over gegevensverwerking door Mailchimp is te vinden in het betreffende privacybeleid: https://mailchimp.com/legal/ Mailchimp is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst met Zwitserland en de EU. De Privacy Shield-overeenkomst garandeert een adequaat niveau van privacybescherming. Meer informatie hierover vindt u via de volgende link: https://www.privacyshield.gov

9. Gegevensoverdracht

We kunnen persoonlijke gegevens doorgeven of derden inschakelen voor een verwerking in opdracht om zo onze taken uit te voeren. Deze zijn onderworpen aan dezelfde strenge regels voor de privacybescherming.

10. Uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • Recht op informatie,
 • Recht op rectificatie of verwijdering,
 • Recht op beperking van de verwerking,
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Voor zover de gegevensverwerking op onze website is gebaseerd op uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken zonder opgaaf van redenen en met werking voor de toekomst. De herroeping moet naar het adres info@ruegg-cheminee.com worden gestuurd. Om uw verzoeken voor uitoefening van uw rechten te kunnen verwerken, kan het nodig zijn dat u zich identificeert, zodat wij u duidelijk kunnen identificeren.

In Zwitserland bestaat er geen recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit. Als de EU-verordening inzake privacybescherming van toepassing is, bestaat er een recht om bezwaar aan te tekenen bij de bevoegde toezichthoudende instantie voor de privacybescherming.

11. Gegevensbeveiliging

Om uw gegevens te beschermen, hebben we tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, zo goed en volledig mogelijk te beschermen. Communicatie via e-mail, fax, mobiele telefoons of internettoepassingen brengt risico's met zich mee, zoals de mogelijkheid om de inhoud van de communicatie in te zien, te wijzigen of te verliezen. We aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.