Gebruiksvoorwaarden

Dit is de officiële website van Rüegg Cheminée Schweiz AG (hierna "Rüegg Cheminée"). Door de website te gebruiken, accepteert u onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid. Lees daarom de volgende gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid door, voordat u op de website surft.

1. Inhoud van het online aanbod

Rüegg Cheminée aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen Rüegg Cheminée met betrekking tot schade veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, inclusief informatie van welke aard dan ook die onvolledig of onjuist is, zullen daarom worden afgewezen, tenzij kan worden aangetoond dat Rüegg Cheminée met opzet of grove nalatigheid heeft gehandeld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Rüegg Cheminée behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het volledige aanbod te wijzigen, te completeren, te verwijderen of de publicatie te onderbreken of definitief te beëindigen zonder specifieke aankondiging.

2. Geen aanbeveling en geen advies

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en geldt op geen enkele wijze als een professioneel advies of aanbeveling.

3. Referenties en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites (hyperlinks) die buiten de verantwoordelijkheidssfeer van Rüegg Cheminée liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend in werking kunnen treden in gevallen waarin de auteur kennis heeft van de inhoud daarvan, terwijl het in geval van illegale inhoud technisch mogelijk zou zijn om het gebruik daarvan te verhinderen en dit in alle redelijkheid verwacht zou mogen worden. Rüegg Cheminée verklaart bij deze uitdrukkelijk dat er geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's zichtbaar was op het moment dat de links werden geplaatst. Rüegg Cheminée heeft geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp, de content of de auteursrechten op de gelinkte pagina's. Daarom distantieert het bedrijf zich bij deze uitdrukkelijk van alle content van alle gelinkte/gekoppelde pagina's die werden gewijzigd, nadat de link was geplaatst. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod en voor bijdragen van derden in gastenboeken, discussieforums, linkdirectories, mailinglijsten en alle andere vormen van databases die door Rüegg Cheminée zijn opgezet en waar externe schrijftoegang mogelijk is tot de content. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen, aansprakelijk, niet degene die via links slechts naar de betreffende publicatie verwijst.

4. Auteursrechten en merkenrecht

Rüegg Cheminée streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafische elementen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, om zelfgemaakte grafische elementen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafische elementen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle merken en handelsmerken die op de website worden genoemd en, indien van toepassing, door derden worden beschermd, zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaren. De loutere vermelding van een handelsmerk betekent niet dat het niet beschermd is door de rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten die door Rüegg Cheminée zelf zijn gemaakt, berust uitsluitend bij Rüegg Cheminée. Vermenigvuldiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluidsdocumenten, videosequenties of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Rüegg Cheminée.

5. Gebruik van contactgegevens

Het gebruik door derden van contactgegevens zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen die zijn gepubliceerd in het impressum of vergelijkbare informatie, voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde informatie is niet toegestaan. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen de verzenders van zogenaamde spammails in het geval van overtredingen van dit verbod.

6. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze uitsluiting van de aansprakelijkheid dient te worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod van waaruit naar deze pagina werd verwezen. Voor zover delen of individuele formuleringen van deze tekst niet meer of niet volledig conform zijn aan de geldende wet- en regelgeving, blijft de inhoud of geldigheid van de overige delen van het document hierdoor onverlet. Voor zover er een rechtsverhouding tot stand is gekomen tussen Rüegg Cheminée en de gebruikers van de website, is deze rechtsverhouding onderworpen aan het Zwitserse recht. De exclusief bevoegde rechtbank is de rechtbank van de officiële vestigingsplaats van Rüegg Cheminée.